Download sách xây dựng để trường tồn PDF – Built To Last

Download sách Xây dựng để trường tồn PDF ✓ Sách Built To Last PDF ✓ Tác giả Jim Collins – Jerry I. Porras ✓ Đọc online, tải xuống miễn phí ✓ Xây dựng để trường tồn Review.

 

Nhan đề: Xây dựng để trường tồn – Built To Last
Tác giả: Jim Collins – Jerry I. Porras
Từ khoá: 
 • Nhà lãnh đạo
 • Nhìn xa trông rộng
 • Kinh tế
 • Quản lý
 • Xây dựng
 • Kế hoạch
 • Thành công
Năm xuất bản: 01-2017
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Tóm tắt:

Trích lời giới thiệu của tác giả: “Đây không phải là cuốn sách viết về các nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, có sức thu hút lớn. Cũng không phải là cuốn sách viết về các sản phẩm, các khái niệm sản phẩm hay những thấu hiểu về thị trường mang tính chất có tầm nhìn xa. Cuốn sách này cũng không trình bày về các hoài bão của một doanh nghiệp. Mà đây chính là cuốn sách viết về cái gì đó quan trọng, trường tồn hơn nhiều – những công ty hàng đầu có tầm nhìn xa, hoài bão lớn”


Cuốn sách là một bản kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng các tổ chức phát triển và thành công trong thế kỷ XXI. Sách Xây dựng để trường tồn với hàng trăm ví dụ được trình bày cụ thể, sinh động, sắp xếp trong một khuôn mẫu rõ ràng, nhất quán của các khái niệm thực tế, giúp các nhà quản trị và nhà kinh doanh ở mọi cấp độ có thể dễ dàng áp dụng.

Mục lục: 

 • Lời Giới Thiệu
 • Chương 1 : Cái Tốt Nhất Trong Những Cái Tốt Nhất
 • Chương 2 : Không Chỉ Là Người Báo Giờ – Mà Phải Tạo Ra Đồng Hồ
 • Chương 3 : Hơn Cả Lợi Nhuận
 • Chương 4 : Giữ Gìn Cái Cốt Lõi – Thúc Đẩy Sự Tiến Bộ
 • Chương 5 : Các Mục Tiêu Đầy Tham Vọng Và Thách Thức
 • Chương 6 : Nền Văn Hóa Công Ty Mang Tính Công Thức Cao
 • Chương 7 : Thử Nhiều Cách Và Giữ Lại Những Gì Phù Hợp
 • Chương 8 : Phát Triển Đội Ngũ Quản Lí Từ Nội Bộ
 • Chương 9 : Không Bao Giờ Hài Lòng Với Thành Quả Đạt Được
 • Chương 10 : Kết Thúc Của Một Khởi Đầu
 • Chương 11 : Xây Dựng Tầm Nhìn Và Hoài Bão Của Doanh Nghiệp
 • Chương 12 : Các Câu Hỏi Thường Gặp

 

Download sách xây dựng để trường tồn PDF