Giáo trình bê tông cốt thép 1 Võ Bá Tầm PDF

Download Giáo trình bê tông cốt thép 1 Võ Bá Tầm PDF ✓ Kết cấu bê tông cốt thép 1 – Cấu kiện cơ bản – Võ Bá Tầm ✓ Giáo trình BTCT 1 Võ Bá Tầm dành cho sinh viên ngành xây dựng, cầu đường, thuỷ lợi ✓ Download giáo trình bê tông cốt thép 1 pdf không mất phí

NHAN ĐỀ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – TẬP 1 (CẤU KIỆN CƠ BẢN)
Tác giả Võ Bá Tầm
Từ khoá
 • Giáo trình bê tông cốt thép 1 Võ Bá Tầm
 • Giáo trình BTCT 1 Võ Bá Tầm
 • Bê tông cốt thép 1 Võ Bá Tầm
 • Kết cấu bê tông cốt thép 1 Võ Bá Tầm
 • BTCT 1 Võ Bá Tầm pdf
 • Sách bê tông cốt thép 1 Võ Bá Tầm
 • Bê tông 1 Võ Bá Tầm
Năm xuất bản 2012
Nhà xuất bản NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
Tóm tắt

Giáo trình được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên ngành xây dựng, cầu đường, thuỷ lợi những kiến thức cơ bản về bản chất làm việc của vật liệu bê tông và cốt thép. Nắm vững những nguyên tắc cơ bản thiết kế và cấu tạo các cấu kiện cơ bản bê tông cốt thép đúng với tiêu chuẩn nhà nước đã quy định đang được áp dụng tại Việt Nam

Mục lục
 • CHƯƠNG I – KHÁI NIỆM CHUNG
 • CHƯƠNG II – TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU
 • CHƯƠNG III – NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO
 • CHƯƠNG IV – CẤU KIỆN CHỊU UỐN
 • CHƯƠNG V – CẤU KIỆN CHỊU NÉN
 • CHƯƠNG VI – CẤU KIỆN CHỊU KÉO
 • CHƯƠNG VII – TÍNH TOÁN CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN THỨ HAI
 • CHƯƠNG VIII – CẤU KIỆN CHỊU UỐN XOẮN
 • CHƯƠNG IX – SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP
 • ĐỒ ÁN BÊ TÔNG 1: SÀN VƯỜN TOÀN KHỐI LOẠI BẢN DẦM
 • PHỤ LỤC
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

XEM TRƯỚC 20 TRANG

TẢI FULL EBOOK 390 TRANG PDF

Bấm tải ngay ➤➤➤