Dược lực học Trần Thị Thu Hằng PDF

Ebook Dược lực học Trần Thị Thu Hằng PDF ✓ Giáo trình Dược lực học chuyên ngành dược ✓ Dược lực học Trần Thị Thu Hằng dùng trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập, bổ sung kỹ năng chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh ✓ Dược lực học Trần Thị Thu Hằng PDF Download hoàn toàn miễn phí

NHAN ĐỀ DƯỢC LỰC HỌC
Tác giả Th.S. Dược sĩ Trần Thị Thu Hằng
Từ khoá
 • Dược lực học Trần Thị Thu Hằng
 • Sách Dược lực học Trần Thị Thu Hằng pdf
 • Giáo trình Dược lực học
 • Dược lý học Trần Thị Thu Hằng pdf
 • Dược lực học Trần Thị Thu Hằng Download
Năm xuất bản Tái bản lần thứ 18 năm 2014
Nhà xuất bản NXB Phương Đông
Tóm tắt

Sách Dược lực học của tác giả Trần Thị Thu Hằng cung cấp nhiều thông tin hữu ích về Dược lực đại cương và các thông tin về các loại thuốc thường sử dụng trong điều trị khám chữa bệnh. 

Mỗi lần tái bản, tác giả luôn bổ sung các thông tin mới và hiệu chỉnh các chương còn lại. Ở lần tái bản lần thứ 18 này, tác giả đã bổ sung có thêm các thông tin mới ở:

 • Chương 6: Thuốc tlm mạch
 • Chương 9: Thuốc sử dụng trong hóa trị liệu
Mục lục
 • CHƯƠNG I: DƯỢC LỰC ĐẠI CƯƠNG
 • CHƯƠNG II: THUỐC TÁC ĐỘNG TRÊN HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG
 • CHƯƠNG III: AUTACOID, CÁC THUỐC KHÁNG VIÊM
 • CHƯƠNG IV: THUỐC TÁC ĐỘNG TRÊN HỆ THẦN KINH THỰC VẬT
 • CHƯƠNG V: HORMON  VÀ CÁC THUỐC KHÁNG HORMON
 • CHƯƠNG VI: THUỐC TIM  MẠCH
 • CHƯƠNG VII: VITAMIN VÀ NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG
 • CHƯƠNG VIII: THUỐC TÁC ĐỘNG TRÊN HỆ TIÊU HÓA
 • CHƯƠNG IX: THUỐC SỬ DỤNG TRONG HÓA TRỊ LIỆU
 • CHƯƠNG X: THUỐC VỀ MÁU VÀ ĐỘC CHẤT HỌC
 • PHỤ LỤC
 • BẢNG CHỈ DẪN TÊN THUỐC
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

XEM TRƯỚC 20 TRANG

TẢI FULL EBOOK 1052 TRANG

Bấm tải ngay ➤➤➤