Sách Kỹ Thuật Mạch Điện Tử – Phạm Minh Hà – PDF

Download Sách Kỹ Thuật Mạch Điện Tử – Phạm Minh Hà – PDF full ✓ Kỹ thuật mạch điện tử PDF ✓ Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử ✓ Mạch điện tử cơ bản PDF ✓ Mạch điện tử ứng dụng PDF ✓ Bài tập mạch điện tử ✓ Tải xuống miễn phí.

NHAN ĐỀ: KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ
Tác giả: Phạm Minh Hà
Năm xuất bản: 1997
Nhà xuất bản:  Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
Tóm tắt:

Bộ sách Kỹ Thuật Điện Tử được viết dựa trên cơ sở giáo trình cùng tên đã được dùng làm tài liệu giảng dạy trong nhiều năm gần đây tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong lần xuất bản đầu tiên ở Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật năm 1992 sách đã được in làm ba tập (và được tái bản nhiều lần)

Tập 1 gồm sáu chương, trình bày Các vấn đề cơ sở của mạch điện tử (cơ sở phân tích mạch điện tử, hồi tiếp âm trong các mạch điện tử) và Các mạch cung cấp và ổn định chế độ công tác của mạch điệ tử) và Các mạch rời rạc thực hiện các chức năng biế đổi tuyến tính (tầng khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng tranzisto), tầng khuếch đại chuyên dụng, tầng khuếch đại công suất)

Tập 2 gồm ba chương về Bộ khuếch đại thuật toán và các ứng dụng của nó

Tập 3 gồm sáu chương, nghiên cứu về Các mạch cơ bản thực hiện các chức năng biến đổi phi tuyến (tạo dao động, điều chế, tách sóng, chuyển đổi tương tự – số và số – tương tự, chỉnh lưu và ổn áp)

Mục lục: 

Chương 1. Những khái niệm chung và cơ sở phân tích mạch điện tử

Chương 2. Hồi tiếp

Chương 3. Cung cấp và ổn định chế độ công tác cho các tầng dùng tranzistor

Chương 4. Các sơ đồ cơ bản của tầng khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng tranzistor và mạch ghép giữa các tầng

Chương 5. Các sơ đồ khuếch đại chuyên dụng và tạp âm trong bộ khuếch đại

Chương 6. Tầng khuếch đại công suất

Chương 7. Những vấn đề chung về bộ khuếch đại thuật toán

Chương 8. Các mạch tính toán và điều khiển tuyến tính dùng khuếch đại thuật toán

Chương 9. Các mạch khuếch đại và tạo hàm phi tuyến dùng khuếch đại thuật toán

Chương 10. Các mạch tạo dao động

Chương 11. Điều chế

Chương 12. Tách sóng

Chương 13. Trộn tần 

Chương 14. Chuyển đổi tương tự – số và chuyển đổi số – tương tự

Chương 15. Mạch cung cấp nguồn 

XEM TRƯỚC 10 TRANG:

TẢI EBOOK 441 TRANG >>>